Thursday, April 2, 2015

కృష్ణలీలలు


10.1-336-కంద పద్యము
న్నేటికి భక్షించెదు?
న్నియమము లేల నీవు న్నింపవు? నీ
న్నయు సఖులును జెప్పెద
న్నా! మన్నేల మఱి పదార్థము లేదే?
     ఏమయ్యా కన్నయ్యా! మట్టెందుకు తింటున్నావు. నే వద్దని చెప్పేవేవి ఎందుకు లెక్క చేయవు. తల అలా అడ్డంగా ఊపకు. అన్న బలరాముడు, స్నేహితులు అందరు చెప్తున్నారు కదా. ఏం ఇంట్లో తినడానికి ఇంకేం లేవా ఏమిటి పాపం.
10.1-336-kaMda padyamu
mannETiki bhakShiMchedu?
manniyamamu lEla neevu manniMpavu? nee
yannayu sakhulunu jeppeda
rannaa! mannEla maRri padaarthamu lEdE?
          మన్ను = మట్టిని; ఏటికిన్ = ఎందుకు; భక్షించెదు = తినెదవు; మత్ = నా యొక్క; నియమములు = ఆంక్షలు, ఆజ్ఞలు; ఏలన్ = ఎందులకు; నీవున్ = నీవు; మన్నింపవు = అనుసరించవు; నీ = నీ యొక్క; అన్నయున్ = అన్నయ్య; సఖులునున్ = స్నేహితలు; చెప్పెదరు = చెప్పుతున్నారు; అన్నా = నాయనా; మన్ను = మట్టి; ఏలన్ = ఎందుకు; మఱి = ఇంకేమి; పదార్థము = తినదగినవస్తువు; లేదే = లేదా ఏమి.
: : చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం; మనం అందరం : :

No comments: