Saturday, December 22, 2012

భాగవత మకరందాలు - పూతన కథ

            భాగవత మకరందాలు ప్రోజక్ట్ లో ఏండ్రాయిడ్ ఫోనులలో పనిచేసే  గూగుల్ ఆప్ పూతన కథ విడుదల చేసాము. దీనిని కూడ ఆదరించి ప్రోత్సాహించండి. ఈ ఆప్ కింది బటన్ మీద క్లిక్ చేసి కూడ చూడగలరు.

Monday, November 26, 2012

భాగవత మకరందాలు - కృష్ణుడుఅవతరించుట

            భాగవత మకరందాలు ప్రోజక్ట్ లో ఏండ్రోయిడ్ ఫోన్లు టేబ్లెట్ లలో పనిచేసే  గూగుల్ ఆప్ కృష్ణుడుఅవతరించుట విడుదల చేయబడింది. దీనిని కూడ ఆదరించి ప్రోత్సాహించండి. ఈ ఆప్ కింది బటన్ మీద క్లిక్ చేసి కూడ చూడగలరు.

Sunday, September 23, 2012

రుక్మిణీ కల్యాణం - ఎప్

రుక్మిణీ కల్యాణం 
సాహిత్యాభిమానులు - సహృదయులు ఈ గూగుల్ ఎప్ ని ఆదరించగలరు.
ఇదీ మన పోతన తెలుగు భాగవతము ఆధారంగా చేసినదే. దీనిలో  పోతన గారి పద్యాలు, చిన్న భావం, పద్య పఠనం అనువుగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోంచి ఇన్ స్టాల్  చేసుకొంటే చక్కగా చేతిలోని సెల్ లో / టేబ్లెట్ లో ఒదిగి ఉండి సిద్దంగా ఉంటుంది.
లింకు - రుక్మిణీ కల్యాణం

Monday, August 27, 2012

కథల్లో లెక్కలేంటి


పురాణా లంటే పురాతన భక్తి కథల సమాహారాలు. వాటికి చక్కగా ఎలా ఎంచి లెక్కలిచ్చారో చూడండి. పురాణాలు 18. వాటిని అష్టాదశ పురాణాలంటారు. వాటి అన్నింటి గ్రంథసంఖ్య, అంటే ఎన్నేసి శ్లోకాలున్నాయో లెక్క, చక్కగా భాగవతం 12 స్కంధంలో (కింద పట్టిక చూడండి) ఇచ్చారు. ఈ లెక్క ఇప్పటికి మంత్రంలా చదువుతారు. కథల్లో లెక్కలేంటి అనకండి. ఒక కథాసంపుటిలో అలాంటి లెక్క ఇచ్చారంటే, ఎంత విశదంగా విశ్లేషించి ఎంచి గణించేవారో. అవును గణితంలోనే కాదు సాహిత్యంలో వేదాంతంలో పూజల్లో అన్నింట్లో ఎంచి లెక్కించడం చేసేవారు. అంకెల్ని కాలాన్ని అన్నిటిని విశేషంగా విశ్లేషించి ఎంచి గణించేవారు. అలాంటి సమచారం అంతా కాలక్రమంలో నష్టపోయామా. అంతటి గణితాశక్తి మనకి తగ్గిపోయిందా. అప్పటి మహర్షుల మేధాశక్తికి గణితాసక్తి కూడ కారణమా.
అష్టాదశ పురాణముల - గ్రంథ సంఖ్య
1                    బ్రహ్మపురాణము                                10000
2                   పద్మపురాణము                                 55000
3                   విష్ణుపురాణము                                 23000
4                   శివపురాణము                                   24000
5                   శ్రీమద్భాగవతము                               18000
6                   భవిష్యోత్తరపురాణము                          14500
7                   నారదపురాణము                                25000
8                   మార్కండేయపురాణము                       9000
9                   అగ్నిపురాణము                                 15400
10                 బ్రహ్మకైవర్తపురాణము                          18000
11                  లింగపురాణము                                  11000
12                 వరాహపురాణము                               24000
13                 స్కాందపురాణము                               81100
14                 వామనపురాణము                              10000
15                 కూర్మపురాణము                                17000
16                 మత్స్యపురాణము                               14000
17                 బ్రహ్మాండపురాణము                            12000
18                 గరుడపురాణము                                19000
           మొత్తము                                       400000

Friday, August 24, 2012

HOW TO TREAT SISTER


        Kamsa driving the newly married dhEvaki & vasudhEva`s chariot. Upto now his curtsey to his sister is fine. AkASavAni said son of dhEvaki is going to kill you Kamsa. The death bell erupted wickedness & cruelty, thy name is rakshasa, in Kamsa. He is trying to kill sister. vasudEva had fine diplomatic skills. He smelled the pique mind in kamsa and pacifying kamsa. He explains kamsa that one`s sister is to be treated with generosity and respect, but not treat her cruelly and praying to leave her.

10.1-26-u. “annavu niivu chelleliki; nakkata ! mAdalu chiira lichchutO?
              Mannana cheEyutO? maDHura maMjula Bhaashala naadhariMchutO?
              ‘Minnula mrOthalE nijamu, mE’ lani chaMpaku manna mAni rA
              Vanna ! sahiMpu m exianna ! thaga dhanna ! vaDhiMpaku manna ! vEdedhan.

10.1-26-ఉ.   అన్నవు నీవు చెల్లెలికి; నక్కట! మాడలు చీర లిచ్చుటో?         1
            మన్నన చేయుటో? మధుర మంజుల భాషల నాదరించుటో?      2
                  మిన్నుల మ్రోతలే నిజము, మేలని చంపకు మన్న మాని రా    3
                 వన్న! సహింపు మన్న! తగ దన్న! వధింపకు మన్న! వేడెదన్.   4
Courtesy:          http://telugubhagavatam.com

Bhavam:You are brother to this sister. Oh ho! Either giving gold coins and dresses or giving respect or talking soft words (to her are proper things). Don’t believe in words from sky / gobbles. Don’t kill her. Stop and come back (to normalcy). Please show restrains and self control. It is not proper, I pray you, don`t kill her.

vasudEva might have considered that: in this excited state it is not possible to fight with kamsa and win. And / or. The armies of solders are all given by his in laws. As such they may be more loyal to kamsa and may not come to his risk. Hence, pacifying kamsa is the only proper way.

Monday, August 20, 2012

laata alamkara

               
              Pothana wonderfully integrates alamkaras in his works particularly in Bhagavatam. alamkaram beautifies literary work like jewelry. Sabdalamkaram (jewelry of sound / letters) beautifies the work. Laata is one such Sabdalamkaram, wherein group of equal consonants and vowels gets repeated with difference in meaning and/or perception.

                In kamdha poem of the episode of “Puthana caressing baby Krishna”, the beautiful Laata(లాట) with the word chanu (చను) made the music magic.

10.1-220-ka. “chanu nIku gudupa jAledi
                   chanuvAralu lEru; nIvu chanavale” nanuchuM
                   “janu gudupi mIdha nilukada
                   janudhAna” nanaga vEdka janu janu gudupan.

10.1-220-క.     చను నీకు గుడుపఁజాలెడి                               1
                      చనువారలు లేరు; నీవు చనవలెననుచుం         2
                      జనుఁగుడుపి మీఁద నిలుకడఁ                         3
                      జనుదానననంగ వేడ్కఁ జనుఁ జనుఁ గుడుపన్.  4

                 BHAVAM: Telling “skilled people who can breast feed you are not available (here). You have to die / know it”, (pUthana) is going forward with josh to give breast feeding (to krishna), as though declaring “after breast feeding I will go (/ die) positively”.

Friday, August 17, 2012

భగవంతుని అవతారాల

                భగవంతుడు సర్వేశ్వరుడు దయామయుడు, కనుక దుష్ట శిక్షణార్థం, శిష్ఠ రక్షణార్థం యుగ యుగం లోను అవతరిస్తాడు. ఎప్పుడైతే అన్యాయాలు అక్రమాలు మితిమీరుతుంటాయో పాపం పెరిగిపోతుంటుందో, అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు అనేక రూపాలలో  అవతరించి ధర్మాన్ని కాపాడతాడు. ఇట్టి భగవంతుని అవతారాలు లెక్కపెట్టలేనన్ని వచ్చాయి, రాబోతున్నాయి. అవి అనంతం.
వీటిలో ముఖ్యమైన వానిని *దశావతారాలు అని స్మరిస్తుంటాము. ఇవి అందరికి తెలిసినవే. అయితే పెద్దలు పురాణేతిహాసాలలో అనేకమైన వానిని ప్రస్తావిస్తారు. అలానే భాగవతంలో ఏకవింశతి అవతారాలు (21), చతుర్వింశతి అవతారాలు (24) అని చెప్పారు. ఆయా కాలాలు, అవసరాలను బట్టి ఆయా అవతారాలు ధరించి ఆయా ఘన కార్యాలు సాధించి దుష్టులను శిక్షించి ధర్మాన్ని కాపాడతాడు భగవంతుడు. 
ఏకవింశతి అవతారాలు (21), చతుర్వింశతి అవతారాలు (24) పేర్లు మన తెలుగుభాగవతండాట్ కాం లో చూడొచ్చు.

*దశావతారాలు - 1వరాహ 2మత్స్య 3కూర్మ 4నరసింహ 5వామన 6పరశురామ 7శ్రీరామ 8శ్రీకృష్ణ 9బుధ 10కల్కి అని పది అవతారాలు.

Saturday, July 21, 2012

DEDICATED SITE

పోతన తెలుగు భాగవతం మరింత ఆకర్షణీయంగా ప్రజల లోనికి తీసు కెళ్ళవలె ననెడి ఆకాంక్షతో; తెలుగు భాగవతం డాట్ కామ్ అని ప్రత్యేకంగా ఒక అంతర్జాల సైటు నిర్మిస్తున్నాము. దీనిలో పద్యాల కింద ఆడియో, టీకటిప్పణులు ఇవ్వబడుతున్నాయి. కొన్ని పద్యాలకి బొమ్మలు కూడ చూపి మరింత ఆకర్షణీయంగా చేయబడుతున్నయి. మిగతా విషయాలు ఆయా బొత్తాల కింద ఇవ్వబడతాయి. ఇవన్నీ వాడుకరులకు మరింత అనుకూలంగా ఉండటానికి చేస్తున్నాము. 12వ స్కంధం అన్ని పద్యాలు ఎక్కించడం ఐంది. ప్రథమ, దశమ స్కంధాలలోని పద్యాలు ఎక్కించ బడుతున్నాయి. ఇది ఫ్రీ సైటు లాగిన్ లాంటివి కూడ అక్కర లేదు. దీనిలో పాలుపంచుకోడానికి అందరు ఆహ్వానితులే.
సరసులు, సహృదయులు, భాగవత ప్రియులు, తెలుగు భాషాభిమానులు ఈ సైటునకు, మాకు, మా కృషికి ప్రోత్సాహ సహకారాలు అందించ ప్రార్థన. ఈ డెడికేటెడ్ సైటుకి లింకు కింద ఇవ్వబడినది. చూసి మీ సూచనలు అభిప్రాయాలు యిచ్చి ప్రోత్యహించగోర్తాను. దీనికి తగిన ప్రాచుర్యం కల్పించుటకు సహాయపడ గోర్తాను.
http://www.telugubhagavatam.com/products.php?psid=49&catid=6&scatid=10&ccatid=
లేదా
http://www.telugubhagavatam.com/
భవదీయుడు, --
ఊలపల్లి సాంబశివ రావు, గణనాధ్యాయి, +919959613690

Tuesday, March 27, 2012

పునఃశ్చరణ


POTHANA TELUGU BHAGAVATHAM
A comprehensive Volumetric Analysys
Welcome. Hearty welcome to taste the sweet Bhagavatha Purana Elixir of the great poet by birth Pothana. Let us enjoy the mirth (Paramaanandam) in the Bhagavatam, that too, in our own mother toque Telugu. Let us stroll in the universe called Bhagavatham in search of path to the utmost reality called Mukthi marg. This wonderful work is originally created by the great Vyasa Maharshi.
Potana Bhagavatam, one of the excellent grandhas (books) rewritten in Telugu language, has been a good source of knowledge for a long time. I enjoy reading this quite often. I feel it contains a universe of Knowledge in wonderful unlimited linguistic styles. I wanted to research on Bhagavatam to seggregate and enumerate all possible items in the grandham. Thus analyzing in Telugu, all the knowledge of Bhagavatam, linguistic study of the then Telugu in somewhat similar style of bibliography. Hence, in 2007, I have done an experimental work and published this on TeWiki (telugu Wikipedia) as “Bhavatham-Sankhaym”. Having able to do the work using hard-copy version of Potana Bhagavatam, I dared to take up the Comprehensive Volumetric Analysis of the great Purana, naming the same as Bhagavatam Gananopakhayanam (telugu word for Volumetric Analysis). Under this I am maintaining the blog “pothana-telugu-bhagavatham.blogspot.com” and publishing skandha wise text & meanings of “Pothana Telugu Bhagavatham” in scribd.com. For making it more user friendly and bring my work closer to lovers of Bhagavatam and Telugu literature and comprehensive I am trying to up load relevant file in the Blog / Sky drive of live.com.
For the purpose of this work, I have taken a standard windows-based PC, learnt data-input in Telugu language - using text files (word) and spreadsheets (excel) and started working on my above concept. This type of preparing a comprehensive and consolidated data in an Indian language, specifically in Telugu, is unique, innovative and without any precedence as far as I was able to verify with the research papers published on Telugu research papers ("Research in Telugu Language and Literature During the Period 1988–1997: An Analytical and Quantitative Study" by Professor Nityanandam, Osmania University et al).
This provides the data and knowledge generated through this ongoing research oriented work as well as to take comments from interested groups/individuals. I hope that the data made available:
- Can be leveraged/utilised by enthusiasts and professionals alike
- The breadth and depth of knowledge contained in this book (grandham) creates enthusiasm and interest in younger generation and emulate them to inculcate renewed interest in Telugu language. The contents of this site can broadly be classified
a)  The Bhagavatham poems (padyagadyalu) in textual form. For ready reference and convenience word by word meanings (Teeka Tippani) also provided.
b)   An ensemble of Explanations of certain words / phrases, Chandassu the metering of types of poems used in the Bhagavatham etc.
c)  The Volumetric Analysis details, as enumerated & segregated from above version Bhagavatam

Pothana retold Vyasa Bhagavatham in Andhra Bhasha in 12Skamdhas using more than 8 Lakh syllables fitted so naturally in 30 types of linguistic styles called Padya Gadyalu. The saying that if a person doesn’t know at least 1 or 2 poems from Pothana Bhagavatham. He cannot be considered as Telugu person. Such is the popularity of Pothana. The Bhagavatham contains not only moral, social value added Bhakthi stories, but also very beautiful Sringaraadhi navarasaspuritha articles with very beautiful linguistic prayogas like Alankaras, Sandhulu, Samasalu, in a very simple soft style called panchadara pakam (sugar juice). The stories / article are generally having their individual identity and readability. For example the wonderful stories of Gazendra mokham, Rukmini Kalyanam, Bali Chakarsvarthi kadha etc. The content is trustworthy, reliable, child safe, and is meant for self realization through the path of god in Hindu religion. All the poems are available under గ్రంథం button respective skamdha wise. Other items can be seen under relevant buttons.
The Volumetric Analysis entirely depends on the text of above Poems. All the content is in Unicode Telugu script in MS Office suit on windows platform. Hence, it is searchable, sortable and can utilize the facilities like filter, pivot table etc. The basic data banks of all words and their break up words (Pada keli), all syllable (Akshara keli) as per skamdha, padya number & name wise. For example see this computer generated pivot chart from data prepared showing number of poems having their first letter as Shri (శ్రీ) in various Skamdhas of potana bhagavatam.
As with any research oriented work done by single-handed enthusiast/hobbyist, inadvertent errors might have crept-in to a fair extent. I have tried to avoid errors through 10 - 12 times of proof-reading. Applying fresh pair of eyes and professional knowledge can help to improve this work and enhance the accuracy level, for which I will be ever thankful. If you are interested, please spend your valuable time on critical evaluation of the documents and highlight to me

Your suggestions & comments are highly solicited. For any comments, further details or references, feel free to contact me by posting comments here or on my gmail address <> or my live.com.sg mail address <>.