Sunday, June 25, 2017

బాగవత జయంతి - 2017 బాలల బొమ్మల పోటీ.


బాగవత జయంతి - 2017 
బాలల బొమ్మల పోటీ..
బాగవత జయంతి - 2017
బాలల బొమ్మల పోటీ

6-15 ఏళ్ళ బాలలందరకూ
అంతర్జాల పైననే నడిచే పోటీ..
రండి రండి మీ పిల్లలకు మన సంస్కృతిపై ఆసక్తి పెంచుదాం...

No comments: